Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, електрическо оборудване

Description

Code

7543.7.3

Description

Инспекторите по електрическо оборудване проверяват готовите електрически продукти за физически дефекти и дефектни електрически връзки. Те записват резултатите от инспекциите и изпращат дефектните уреди обратно на производителя.

Алтернативен етикет

контрольор по качеството, електрическо оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието