Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

директор, банков клон

Description

Code

1346.1

Description

Директорите на банкови клонове наблюдават изпълнението на една или няколко банкови дейности. Те определят политики, които насърчават безопасните банкови операции, гарантират постигането на икономическите, социалните и търговските цели и съответствието на всички банкови отдели, дейности и търговски политики със законните изисквания. Освен това ръководят служителите и поддържат ефективни работни отношения между тях.

Алтернативен етикет

заместник-директор, банков клон

ръководител, банково представителство

ръководител служба, банка

управител, банков клон

управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието