Skip to main content

Show filters

Hide filters

ръководене на строителен проект

Description

Description

Гарантира, че строителният проект се изпълнява в съответствие с разрешителното за строеж, плановете за изпълнение, спецификациите за експлоатация и проектиране и съответните разпоредби.

Връзки

URI на понятието

Status

released