Skip to main content

Show filters

Hide filters

verksamhetschef för IKT

Description

Code

1330.5

Description

Verksamhetschefer för IKT samordnar IKT-tjänster och infrastrukturen och ser till att organisationen har de nödvändiga infrastrukturresurserna. Dessutom planerar och övervakar de etapper av antingen en affärsprocess eller en datorprocess, förhandlar om avtal och vidtar begränsande åtgärder om avtal inte fullgörs. De övervakar det dagliga arbetet med infrastrukturkomponenter, IKT-system och programvara.

Alternativ beteckning

chef för dataprocessering

IT-processchef

system- och nätverksansvarig

verksamhetschefer för IKT

verksamhetschef för IT

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations