Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител, салон за красота

Description

Code

1431.2.1

Description

Управителите на салони за красота следят дневните дейности и управлението на персонала в салон за красота. Те се стремят да удовлетворят клиентите, контролират бюджета и управляват инвентара. Управителите на салони за красота създават и прилагат правила за работа в салона и насоки за чистота. Те отговарят и за популяризирането на салона, за да привлекат нови клиенти.

Алтернативен етикет

управител на фризьорски салон

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието