Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на суровините

Description

Description

Наблюдава и контролират потока на доставките, който включва закупуването, съхранението и развитието на изискваното качество на суровините, както и инвентаризацията на незавършеното производство. Управлява дейностите по веригата на доставки и синхронизира предлагането с търсенето на производителя и на клиента.

Връзки

URI на понятието

Status

released