Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, мехатроника

Description

Code

2144.1.11

Description

Инженерите в областта на мехатрониката проектират и разработват интелигентни системи, например роботизирани устройства, смарт домакински уреди и самолети, като комбинират технологии от механичното, електронното и компютърното инженерство и автоматиката. Те създават скици или документи за части, комплекти или готови продукти с помощта на софтуерни програми и освен това наблюдават и управляват проекти.

Алтернативен етикет

инженер, кибернетика

инженерка, техническа кибернетика

инженерка, мехатроника

инженерка, кибернетика

инженер по мехатроника

инженер, мехатроника

инженерка по мехатроника

инженерка по кибернетика

инженер по кибернетика

инженер по техническа кибернетика

инженерка по техническа кибернетика

инженер, техническа кибернетика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието