Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ресурсен учител, детска градина

Description

Code

2352.1.2

Description

Ресурсните учители в детската градина предоставят специално обучение на деца с различни увреждания в детска градина и следят дали достигат своя потенциал за учене. Някои ресурсни учители в детската градина работят с деца, които имат леки до умерени увреждания, като прилагат променена учебна програма, за да отговарят на специфичните потребности на всеки ученик. Други ресурсни учители в детската градина подпомагат и обучават ученици с умствени увреждания и аутизъм, като се съсредоточават върху преподаването на основна грамотност и житейски умения. Всички учители оценяват напредъка на учениците, като вземат предвид силните и слабите им страни, и съобщават своите констатации на родители, съветници, администратори и други участващи страни.

Алтернативен етикет

главен ресурсен учител, детска градина

главна ресурсна учителка, детска градина

детска ресурсна учителка

детска учителка за лица със СОП

детска учителка за лица със специални образователни потребности

детски ресурсен учител

детски учител за лица със СОП

детски учител за лица със специални образователни потребности

предучилищен ресурсен учител

предучилищен учител за лица със специални образователни потребности

предучилищна ресурсна учителка

предучилищна учителка за лица със специални образователни потребности

ресурсен учител, детска градина

ресурсен учител, подготвителна група

ресурсен учител, предучилищна група

ресурсна учителка, детска градина

ресурсна учителка, подготвителна група

ресурсна учителка, предучилищна група

старши ресурсен учител, детска градина

страша ресурсна учителка, детска градина

учител за лица със СОП, детска градина

учител за лица със СОП, подготвителна група

учител за лица със СОП, предучилищна група

учител за лица със специални образователни потребности, детска градина

учител за лица със специални образователни потребности, подготвителна група

учител за лица със специални образователни потребности, предучилищна група

учителка за лица със СОП, детска градина

учителка за лица със СОП, подготвителна група

учителка за лица със СОП, предучилищна група

учителка за лица със специални образователни потребности, детска градина

учителка за лица със специални образователни потребности, подготвителна група

учителка за лица със специални образователни потребности, предучилищна група

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието