Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител производство на храни/ръководителка производство на храни

Description

Code

1321.2.1.3

Description

Ръководителите на производството на храни надзирават и наблюдават производството и носят цялостна отговорност за персонала и свързаните с него въпроси. Следователно разполагат с подробни познания за производствените продукти и техните производствени процеси. От една страна, те контролират параметрите на процеса и тяхното влияние върху продукта, а от друга – гарантират, че броят на служителите и набирането на персонал са подходящи.

Scope note

Excludes people working in small companies.

Алтернативен етикет

ръководител производство на храни

ръководителка производство на храни

ръководителки производство на храни

ръководители производство на храни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието