Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mineralóg/mineralogička

Description

Code

2114.3

Description

Mineralogóvia skúmajú zloženie, štruktúru a iné fyzikálne aspekty zeme. Analyzujú rôzne nerastné suroviny a používajú vedecké prístroje na určenie ich štruktúry a vlastností. Zaoberajú sa najmä klasifikáciou a identifikáciou minerálov odoberaním vzoriek a vykonávaním ďalších testov, analýz a skúšok.

Alternatívne označenie

mineralogička

mineralóg

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept