Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť údaje

Description

Description

Administer all types of data resources through their lifecycle by performing data profiling, parsing, standardisation, identity resolution, cleansing, enhancement and auditing. Ensure the data is fit for purpose, using specialised ICT tools to fulfil the data quality criteria.

Alternatívne označenie

manažovať životný cyklus údajov

spravovať zdroje údajov

údajové riadenie

prevádzkovať nástroje údajovej kvality

riadiť údaj

spravovať dáta

Vzťahy

URI – koncept