Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

civilingenjör, vattenförsörjning

Description

Code

2142.1.11

Description

Civilingenjörer (vattenförsörjning) forskar om och utarbetar metoder för tillhandahållande av rent vatten, vattenrening och förebyggande och hantering av översvämningsskador. De undersöker vattenbehov på en plats och utarbetar metoder för att tillgodose dessa behov, t.ex. projektering och utveckling av projekt för förvaltning av vattenresurser såsom reningsverk, rörledningar, pumpsystem, bevattningssystem eller dräneringssystem och andra vattenförsörjningssystem. De ser även till att dessa system installeras korrekt på byggarbetsplatser. De underhåller, reparerar och bygger konstruktioner som kontrollerar vattenresurser, t.ex. broar, kanaler och dammar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser