Skip to main content

Show filters

Hide filters

vertinti mokinius

Description

Description

Vertinti mokinių (akademinę) pažangą, pasiekimus, žinias ir įgūdžius rengiant užduotis, testus ir egzaminus. Nustatyti jų poreikius ir stebėti jų pažangą, stiprybes ir silpnybes. Parengti rezultatų suvestinę, nurodant tikslus, kuriuos pasiekė mokinys.

Sąsajos