Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на риска

Description

Description

Процесът на определяне, оценка и подреждане по приоритет на всички видове рискове и откъде биха могли да възникнат, например естествени причини, правни промени или несигурност във всеки конкретен контекст, както и методите за ефективно справяне с рисковете.

Връзки

URI на понятието

Status

released