Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

локализатор

Description

Code

2643.6.1

Description

Локализаторите превеждат и адаптират текстове към езика и културата на конкретна целева аудитория. Те превръщат стандартния превод в разбираеми на местно равнище текстове с усещане за културата, поговорки и други нюанси, които правят превода по-богат и смислен за дадена културна целева група, отколкото преди.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието