Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ekonomichef

Description

Code

1211.1

Description

Ekonomichefer hanterar alla frågor som rör ett företags finansiering och investeringar. De förvaltar företagens finansiella transaktioner såsom tillgångar, skulder, eget kapital och kassaflöden i syfte att upprätthålla företagets ekonomiska hälsa och operativa bärkraft. De utvärderar företagets strategiska planer ur finansiell synvinkel, upprätthåller transparenta finansiella transaktioner med skatte- och revisionsorgan och upprättar företagets finansiella rapporter i slutet av räkenskapsåret.

Alternativ beteckning

finansdirektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser