Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energiingenjör

Description

Code

2149.9

Description

Energiingenjörer projekterar nya, effektiva och rena sätt att producera, omvandla och distribuera energi för att förbättra miljömässig hållbarhet och energieffektivitet. De utvinner energi genom naturresurser såsom olja eller gas eller förnybara och hållbara källor, t.ex. vind- eller solenergi. 

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser