Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на техники за статистически анализ

Description

Description

Използва модели (описателни или статистически данни) и техники (извличане на данни или машинно самообучение) за статистически анализ и ИКТ инструменти за анализ на данни, установява корелации и прогнозни тенденции.

Алтернативен етикет

използване на модели и техники за статистически анализ

използване на техника за статистически анализ

използването на техники за статистически анализ

прилагане на техники за статистически анализ

прилагане на числен анализ за данни

Връзки

URI на понятието

Status

released