Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на аналитични математически изчисления

Description

Description

Прилага математически методи и използва изчислителни технологии за извършване на анализи и намиране на решения на специфични проблеми.

Връзки

URI на понятието

Status

released